Påmeldingsskjema

“FOSS4G i Norge” er et møte for alle aktører innenfor "Free and Open Source Software for Geoinformatics in Norway".

Hva er målet?
Møtet har som mål å vise frem hvordan en rekke forskjellige open source teknologier blir brukt i Norge. Programmet vil dekke både avanserte teknologiemner, erfaringer fra bruk, samt de siste trendene. Gjennom dette er målet at flere får en bredere kompetanse innen bruk av open source i geomatikkbransjen, og blir motiverte til å selv bidra med open source kode.

Hvem kommer?
Konferansen er en spennende mulighet for både teknikere og beslutningstagere som er interessert i open source brukt i geomatikkfaget. Vi håper på å bli opp mot 100 personer fra hele Norge, som representerer de eksisterende brukere og utviklere, samt de som er interessert fra det offentlige, akademia og industri.
 
Priser:
Personlig medlem i GeoForum 1.250.-
Ansatt hos bedriftsmedlem 1.650.-
Pensjonist medlem 1/2 pris
Student medlem 0.-
Ikke medlem 1.750.-
Ved avmelding etter 4. oktober refunderes ikke avgiften.
 
Betingelser
Informasjonen fra påmeldingsskjemaet lagres av GeoForum i fem år, ihht regnskapsloven. Sensitive opplysninger (allergier eller andre helseopplysninger) slettes etter endt kurs/arrangement.

Informasjon

Tid
Torsdag 18. oktober 2018 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist
Fredag 5. oktober 2018 kl. 23.59
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}