Lokale geomatikkdager for Buskerud, Oslo og Akershus 2018

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.