Lokale geomatikkdager Trøndelag og Møre og Romsdal

Aktiviteten er slutt og du kan ikke melde deg på.