Regionale Geomatikkdager 2016 Telemark, Vestfold og Østfold

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.