Webinar om SOSI Plan 5.0 og 3D i arealplanlegging

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.